Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Projekty

Slovenské projekty
Medzinárodné projekty

Medzinárodné projekty

What education for what citizenship

V rokoch 1993-1997 som bol národným koordinátorom medziregionálneho projektu UNESCO. 43 zúčastnených krajín riadilo International Bureau of Education v Ženeve.

Education for citizenship and European studies

Koordinoval som projekt PHARE (1994-1996) s účasťou Holanďanov, Slovákov a Nórov.

Multikultúrna výchova

Viedol som slovensko-fínsky projekt v rokoch 1997-1999. Výsledkom je slovensko-anglická publikácia. Financovala Vzdelávacia nadácia Jána Husa.

Multicultural education: teaching tools, teacher training

Koordinoval som projekt TEMPUS (1999-2001), s účasťou Fínov, Škótov, Angličanov a Slovákov). Financovala Európska únia.

Education for democratic citizenship

Od 1998 som bol členom, 2001-2009 národným koordinátorom projektu Rady Európy.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava