Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Publikácie

Moje knižky
Väčšie kapitoly/časti
knižiek

Sám alebo vo dvojici

Moje knižky

Základy estetiky a etikety

Základy estetiky a etikety

Bratislava: SPN, 2019

Štvrté slovenské vydanie učebnice pre stredné školy.

Estetická výchova ako nástroj sebareflexie

Estetická výchova ako nástroj sebareflexie

Bratislava: Univerzita Komenského, 2016

Syntetická knižka, ktorá interpretuje rozvoj estetizácie u človeka, vzťah estetizácie k sebareflexii, k rozvoju seba-identity. Interpretuje hlavné postavy estetickej výchovy v histórii a minulosti, uvádza ciele a metódy estetickej výchovy, spôsoby hodnotenia.

Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií

Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií

Prievidza: Educo, 2012

Spoluautor - Zoltán Janikovič. Stredoškolská učebnica, menej teórie, aktívna práca s kultúrnymi artefaktmi a hodnotami. Slovenská aj maďarská mutácia.

Umenie a kultúra pre 1. ročník gymnázií

Umenie a kultúra pre 1. ročník gymnázií

Prievidza: Educo, 2009

Stredoškolská učebnica, menej teórie, aktívna práca s kultúrnymi artefaktmi a hodnotami. Slovenská aj maďarská mutácia.

Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií

Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií

Prievidza: Educo, 2009

Stredoškolská učebnica, menej teórie, aktívna práca s kultúrnymi artefaktmi a hodnotami. Slovenská aj maďarská mutácia.

Dobrý život a kult tela

Dobrý život a kult tela

Bratislava: Album, 2008

Spoluautorka - Ľuboslava Sejčová. Úvahy o postmodernej dobe a jej ideológii dobrého života i kultu tela. Financovali VEGA a SAVOL.

Estetický slovník

Estetický slovník

Bratislava: Iris, 2007

Prvý slovenský slovník estetiky. 1400 hesiel, z toho 300 personálnych. Na webe si pozrite druhé vydanie, ktoré stále rozvíjam.

O blízkosti

O blízkosti

Bratislava: H&H, 2006

Eseje. Trošku filozofie, trošku literatúry, trošku seba samého. Pri financovaní pomohli SAVOL a Ministerstvo kultúry.

Slovenská kultúra v multikulturalizme

Slovenská kultúra v multikulturalizme

Nitra: FF UKF, 2005

Úvahy o postavení a možnostiach slovenskej kultúry v globálnej kultúrnej víchrici.

Multikultúrna výchova v príprave učiteľov (Rámec kurikula pre univerzity)

Multikultúrna výchova v príprave učiteľov (Rámec kurikula pre univerzity)

Bratislava: Iris, 2000

Povaha a možnosti multikultúrnej výchovy pri výchove budúcich učiteľov. Publikované v slovenskej aj anglickej mutácii.

Integrujúca sa Európa, kultúra a občan

Integrujúca sa Európa, kultúra a občan

Bratislava: Evyan, 1999

Úvahy o úlohe kultúry v súčasnej Európe. Published in Slovak.

Aesthetics and civics. Cultural dimension of civic education

Aesthetics and civics. Cultural dimension of civic education

Senica: Hevi, 1996

Vzťahy kultúry a estetiky k občianskej výchove a k príprave učiteľov. V angličtine.

Vstup do umenia

Vstup do umenia

Nitra: Enigma Jr., 1994

Úvod do hlavných tém estetiky týkajúcich sa umenia. Stiahnite si jej plný text: Vstup do umenia. Ale už má svoje roky a stále niet času na prepísanie do novej verzie.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava